Hur fungerar det?

1. Värmeverket

Fjärrvärmen kommer från värmeverket till fastigheten i form av hett vatten. Fjärrvärmen sprids via ett system av välisolerade rör där temperaturen på vattnet ligger på mellan 70 och 120 grader. Vattnet leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet.

2. Fastighetens fjärrvärmecentral

I fastigheten installeras en fjärrvärmecentral. I denna finns två värmeväxlare som använder det heta fjärrvärmevattnet för att värma upp fastighetens värmesystem och tappvarmvatten. Det är du som kund som äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen.

 Var läggs fjärrvärmerören?

De rör som vattnet slussas genom kallas fjärrvärmerör och de grävs normalt ner i marken, i gator eller i parker. När rören är nergrävda och markytan ställts i ordning försvinner snart spåren av ingreppet. Vi har stor erfarenhet av att lägga fjärrvärmerör och har hittills installerat drygt 1300 småhus. Det har utvecklats smidiga metoder för att ansluta fastigheter till fjärrvärmenätet utan stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader.

Är det fjärrvärmevatten i kranen?

Vattnet pumpas runt i fastighetens egna system för värme och vatten. Värmeverket och fastigheten har alltså skilda system som inte kommer i kontakt med varandra mer än att värmeverkets vatten värmer upp fastighetens vatten i fjärrvärmecentralen. När detta är gjort transporteras det nedkylda fjärrvärmevattnet tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Hur stor plats tar fjärrvärmecentralen i mitt hus?

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral, som inte är större än ett badrumsskåp och därför kan hängas på väggen. Den placeras oftast i källaren – men kan även rymmas i en garderob, i grovköket eller i garaget – och ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör som inte är större än vanliga vattenledningar, dvs 20–25 mm vardera.

Hur fungerar fjärrvärmecentralen?

I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen. Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar. Titta gärna på filmen till höger, där ges en genomgång av vår vanligast förekommande villacentral. Fjärrvärmecentralen hör till fastigheten och ägs av dig som kund.

Hur länge håller fjärrvärmecentralen?

Många av våra centraler har suttit uppsatta i tjugo år och även mer och fungerar bra. Oftast är det enbart delar som behöver bytas ut. De delar som slits mest är varmvattenregulatorn, plattväxlarna och styrcentralen. Dessa delar håller dock många år och till en början är det 2 års garantitid. På villacentraler installerade av oss erbjuder vi serviceavtal, läs mer här. Där ingår en årlig kontroll samt rabatterade priser på utbyten av komponenter. Om man skulle behöva byta hela centralen ligger kostnaden för ett komplett utbyte mellan 25 000 – 30 000 kr.

 

 

 

 

Så här fungerar din fjärrvärmecentral!

 

 

 

Följ soppåsens väg till att bli fjärrvärme!

 

 

 

Fjärrvärme på djupet!

En folder som förklarar fjärrvärme…