Flytta abonnemang

Flytt av ADSL abonnemang utan fast telefoni kostar 1500 SEK. Flytt tar mellan 6-10 arbetsdagar
Flytt av fiberabonnemang i Bollnäs bostäders nät kostar 250 SEK. Flytt kan ske samma dag.

Ny adress

Problem att nå oss via telefon

Problem att nå oss via telefon

Det kan vara svårt att komma fram till oss via telefon då vi har problem med vår växel.

Om du upplever svårigheter att nå oss kan du skicka ett mejl…

läs mer