Fibergrävning – Såhär går det till

  1. Efter beställning
  2. När du har beställt fiber av oss kommer du att få en bekräftelse hem. Tillsammans med den kommer också grävinformation samt en grön skylt som du sätter upp på ditt hus, där du vill att fiberkabeln skall gå in.

  3. Grävning på tomt
  4. Duct läggs ned på ca 40 cm djup. Ett sökband läggs cirka 1 dm ovanför ducten. Vi gör en grovåterställning. Enkelt uttryckt, vi lägger tillbaka det vi gräver upp. Finåterställning görs av fastighetsägaren. Vi har koll på inkommande elkablar, telekablar och fjärrvärme. Du själv ansvarar dock för att märka ut interna elkablar (exempelvis mellan hus, för robotgräsklippare osv). Även eventuell jord- och bergvärme samt dagvattenledning eller dränering som ligger grundare än 70 cm skall du märka ut. Vi ersätter inte för skador uppkomna på grund av att utmärkning saknas.

  5. Anslutning genom yttervägg
  6. Vi borrar oss genom ytterväggen och installerar fiberboxen på insida yttervägg, markplan. Fiberboxen behöver ett eluttag, i övrigt är det bra att tänka på att den inte sitter för trångt så att man kan komma åt uttagen.

  7. Leverans
  8. När installationen är gjord och du har mediaboxen invändigt är det klart för användning. Du kontaktar då den leverantör du önskar för att aktivera en tjänst.

  9. Fastighetsnät
  10. Trådlösa nätverk och dragningar invändigt ansvarar fastighetsägaren själv för.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.