Beställ fiber

Kampanjerbjudande

Har du fått fibererbjudande? Då kan du beställa här nedan (det vänstra formuläret).
Kampanjpriset för fiberanslutning är 11 000 SEK, och gäller i de områdena vi bygger ut 2021.

Utbyggnadsplan hittar du här

Anslut din villa/Offertbegäran

Om ditt hus ligger i ett tidigare utbyggt område och kanalisation är förlagd fram till tomtgräns kan du ansluta dig för 14 000 SEK. Observera att det priset endast gäller där vi har kanalisation till tomtgräns, finns inte sådan gör vi alltid en offert. Du kan beställa här nedan (det högra formuläret).

Vi kan erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften via Wasa kredit. Läs om de olika alternativen här

Det är inte möjligt att utnyttja ROT-avdrag på grund av att vi erbjuder en fast anslutningsavgift där kostnaderna till respektive kund inte är specificerade. Detta har vi också tagit hänsyn till när vi satt priset på anslutningsavgiften.

Vi har ett öppet fibernät. Läs mer om våra leverantörer här

I anslutningsavgiften ingår grävning på tomt och installation invändigt (insida yttervägg). Vi gör en grovåterställning (matgjord, asfalt eller marksten återställs inte).

  KAMPANJERBJUDANDE UTBYGGNAD 2021

  Anslutningsavgift 11 000 SEK.

  När fibern är installerad kan du sedan välja bland de tjänsteleverantörer som finns i vårt nät för att aktivera tjänst/hastighet.

  Genom att skicka in din beställning godkänner du Bollnäs Energis avtalsvillkor för fiberinstallation och grävning som du hittar här

   FIBERBESTÄLLNING/OFFERT

   Finns fiber vid tomtgräns är anslutningsavgiften 14 000SEK.
   Vi återkommer alltid med pris till dig.

   När fibern är installerad kan du sedan välja bland de tjänsteleverantörer som finns i vårt nät för att ansluta en tjänst/hastighet.

   Genom att skicka in din beställning godkänner du Bollnäs Energis avtalsvillkor för fiberinstallation och grävning som du hittar här

   Bollnäs Energi AB är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för inlämnade personuppgifter, dessa kommer att behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtalet mot dig som kund. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av uppgifterna. För mer information om Dataskyddsförordningen samt för kontaktuppgifter till Dataskyddsombud se dataskydd/GDPR eller kontakta oss på 0278 – 254 70.

   Bollnäs Energi AB

   821 80 Bollnäs
   Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
   Telefon: 0278-254 70
   E-post: info@bollnasenergi.se

   Felanmälan fjärrvärme

   Vardagar 08:00-16:00:
   0278-254 70, val 3

   Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

   Felanmälan/support bredband

   Vardagar 08:00-16:00:
   0278-254 70, val 1

   Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.